Verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s

Created with Sketch.

Goed nieuws voor onze vereniging: op 6 april 2018 heeft Michael van den Beld van de Nationale Raad Zwemveiligheid een steekproef audit gedaan over de implementatie van het Zwem-ABC bij De Watervrienden Assen. Uit die steekproef is gebleken dat De Watervrienden Assen in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Met andere woorden: het NPZ heeft geconstateerd dat je bij De Watervrienden Assen op een veilige manier en van goede kwaliteit zwemlessen voor het A-B-C aangeboden krijgt.

We zijn er trots op dat we opnieuw zonder problemen de audit hebben doorlopen. Onze Licentie Nationale Zwemdiploma’s is hiermee verlengd en we kunnen daarmee voor het komende jaar opnieuw goede kwaliteit zwemlessen aanbieden en ABC diploma’s toekennen. Dank jullie wel allemaal voor jullie inzet hiervoor!