Diplomazwemmen

Created with Sketch.

transparent_logoBij de Watervrienden Assen wordt er in principe voor elk diploma tweemaal per jaar afgezwommen. Het Zwem-ABC komen gemiddeld drie keer per jaar aan de beurt. De data voor diplomazwemmen worden bekend gemaakt via de het clubblad “Watervreugd” en deze website.

Door de zwemlesgever worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden zodat er voor het diplomazwemmen bepaald kan worden of er afgezwommen kan worden. De leiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en zij behoudt zich derhalve het recht voor om leerlingen niet te laten diplomazwemmen als het niveau onvoldoende is. Indien een leerling geschikt bevonden is voor het afzwemmen wordt een afzwemformulier verstuurd via de e-mail.

Het diplomazwemmen wordt afgenomen door leden van de vereniging die hiertoe bevoegd zijn. Zij vormen de beoordelingscommissie. Verder wordt door de Nationale Raad Zwemdiploma’s een afgevaardigde aangesteld, die toezicht houdt op de algehele organisatie en het werk van de beoordelingscommissie.

Op het moment van diplomazwemmen dient de contributie voldaan te zijn. Als dit niet het geval is kan het bestuur deelname aan het diplomazwemmen ontzeggen.

 

De kosten

Voor het afzwemmen vragen wij een bijdrage van €12,50. Deze bijdrage is onder andere bestemd voor de kosten van diploma’s.