Contributie

Created with Sketch.

De contributie voor de Watervrienden Assen bedraagt €146,00 per persoon. Zwemmen er meer gezinsleden bij de Watervrienden, dan krijgt u korting op de contributie volgens onderstaande tabel:

1 lid € 148,50
2 gezinsleden € 284,75
3 gezinsleden € 408,75
4 gezinsleden € 545,00 (gezinsabonnement)

Wilt u een tweede keer per week zwemmen of wilt u naast een keer zwemmen ook Aqua-joggen? Dit kost € 112,20 per jaar extra.

Wilt u eerst even kijken of zwemmen bij de Watervrienden echt iets voor u of uw kind is? Dat kan! De Watervrienden biedt de mogelijkheid om te komen proefzwemmen: voor €18,- mag u vier zwemlessen volgen. Dit geldt niet voor het A-diploma.

De contributie kunt u overmaken op IBAN nummer NL52INGB0003849693 t.n.v. Watervrienden Assen, onder vermelding van de naam en geboortedatum van het desbetreffende lid. Maakt u de contributie over voor meerdere gezinsleden, vermeld dan alle namen en geboortedata!

Het zwemseizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. Een lidmaatschap geldt voor een volledig zwemseizoen. Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk; ook niet na het behalen van een diploma. Wanneer u tussentijds lid wordt, betaalt u uiteraard slechts een deel van de jaarcontributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd met één seizoen.