Contributie

Created with Sketch.

De contributie voor de Watervrienden Assen bedraagt €175,00 per persoon per jaar voor reguliere leden. Zwemmers die zwemles volgen voor zwemdiploma A, B of C betalen €215,00 per persoon per jaar (meetpunt voor het hebben van je A, B en C is op 1 september). Zwemmen er meer gezinsleden bij de Watervrienden Assen, dan krijgt elk volgende gezinslid €12,25 korting.

Het zwemseizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. Een lidmaatschap geldt voor een volledig zwemseizoen. Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk; ook niet na het behalen van een diploma. Wanneer u tussentijds lid wordt, betaalt u uiteraard slechts een deel van de jaarcontributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd met één seizoen.

Betaling: De contributie kunt u overmaken op IBAN nummer NL52INGB0003849693 t.n.v. Watervrienden Assen, onder vermelding van de naam en geboortedatum van het desbetreffende lid.

Proefzwemmen: Wilt u eerst even kijken of zwemmen bij de Watervrienden echt iets voor u of uw kind is? Dat kan! De Watervrienden biedt de mogelijkheid om te komen proefzwemmen: voor €18,- mag u vier zwemlessen volgen. Dit geldt niet voor het A-diploma.

Toeslagen: Graag wijzen we u nog op de mogelijkheid om via het JeugdSportFonds of MeeDoenPremies een toeslag te krijgen op de contributie als je onder een bepaalde inkomensgrens valt. Voor de aanvraag van deze toeslag ben je zelf verantwoordelijk. Wanneer je gebruikt maakt van het Jeugdsportfonds of Meedoen, geef dit dan door via penningmeester@watervrienden-assen.nl, zodat je niet alsnog een factuur van ons ontvangt.