De vereniging

Created with Sketch.

De Watervrienden Assen

De Watervrienden Assen is de zwem- en recreatiesportvereniging in Assen. Het doel is de zwemsport en zwemlessen toegankelijk te maken voor iedereen. De Watervrienden Assen is een zwemvereniging waar plezier in het zwemmen centraal staat. Bij de Watervrienden kun je zwemlessen volgen en erkende zwemdiploma’s halen: De Nationale Zwemdiploma’s en zwemvaardigheidsdiploma’s, maar bijvoorbeeld ook snorkelen.

Zwemlessen bij de Watervrienden Assen onderscheiden zich dan ook van lessen bij zwembaden of zwemscholen, waar alles is gericht op het zo snel mogelijk halen van een diploma. Bij ons staat aandacht voor het kind en plezier in het zwemmen voorop. Een zwemdiploma behaald bij de Watervrienden is dan ook een kwaliteitsdiploma!

Daarnaast draait de hele vereniging op de inzet van vele vrijwilligers. Dat geldt niet alleen voor het bestuur en de verschillende commissies. Ook onze deskundige zweminstructeurs geven geheel belangeloos les!

Visie

Onder het motto “Leren zwemmen doe je samen“, wordt binnen de zwemvereniging De Watervrienden Assen zwemles aan kinderen gegeven. Het geven van zwemles aan kinderen is leuk, maar ook complex. De aandacht van de vereniging ligt vooral bij het kind en de zwemles. Hierbij gaat de zwemvereniging uit van het (jonge) kind, dat graag zelf wil ervaren en binnen veilige grenzen zelfstandig de aangeboden lesstof uit wil proberen om daarvan te leren. De zwemvereniging biedt hen daarbij uitdaging, het leren door spel en door imitatie aan. Daarnaast onderschrijft de vereniging dat alle kinderen recht hebben op een competentiegerichte lesgever. Dit alles gebeurt in een positief sport- en clubklimaat. De vereniging benadrukt dat het scheppen van vertrouwen en het creëren van een veilige omgeving, de voorwaarden zijn van waaruit een kind zelf zwemervaring kan opdoen. Het leren zwemmen met het kind als vertrekpunt vraagt van de lesgever vakmanschap. Voor de vereniging houdt dit in, dat de lesgevers recht hebben op adequate (bij)scholing. Daarom investeert de vereniging in de nieuwe ontwikkelingen in het geven van zwemles.

Ervaringsgericht zwemonderwijs

De zwemvereniging De Watervrienden Assen gaat uit van ervaringsgericht zwemonderwijs. Hierbij moeten kinderen eerst het lichaamsbesef in het water ontwikkelen, zoals drijven, springen, onder water zijn, voortbewegen in ondiep en dieper water. Vanuit dit besef wordt de zwemtechniek ontwikkeld.

Andere groepsactiviteiten

Naast de zwemlessen wordt door de zwemvereniging De Watervrienden Assen groepsactiviteiten aan de leerlingen aangeboden. Deze sport- en spelactiviteiten zijn gericht op de sociale ontwikkeling van kinderen. Zo brengt Sinterklaas elk jaar een bezoek aan het zwembad en is er in het voorjaar een kampweekend.

De Watervreugd

De Watervreugd is het clubblad van de Watervrienden Assen. Het clubblad gebruiken we om de leden te informeren over bijvoorbeeld belangrijke zaken in het zwemonderwijs, data en activiteiten.