Visie, Gedragscode en Klachtenprocedure online

Created with Sketch.

transparent_logoHet is binnen een vereniging als De Watervrienden Assen van groot belang bij iedereen helder te hebben welke kant we op willen en hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast ook wat je wat deze apecten betreft van de vereniging en het bestuur kunt verwachten.

We hebben daarom afgelopen week de betreffende informatie volledig online gezet – toegankelijk voor alle leden, kaderleden en andere bezoekers/betrokkenen:

Als u vragen hebt over bovenstaande, laat het svp weten via de communicatie-module.