Nieuwe aanvraag Jeugdfonds Sport en Cultuur

Created with Sketch.

Om kinderen uit gezinnen met geldzorgen toch mee kunnen laten doen, is het mogelijk om zwemles bij ons gefinancierd te krijgen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ieder jaar zijn er een aantal leden die zo’n kans op sport aangrijpen. Daarvoor moet de betreffende ouder of verzorger eerst een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe.

Via dit bericht willen we jullie aandacht vestigen op het volgende. De vorige aanvraag voor het fonds stopt per 30 juni 2020. Als de kinderen ook volgend seizoen (2020-2021) deel wil nemen, dan moet er een nieuwe aanvraag komen! Vergeet de nieuwe aanvraag svp niet, want anders moet je de contributie volgend seizoen zelf betalen.