Nieuws van de penningmeester

Created with Sketch.

Op het moment van het maken van dit bericht zijn we met de laatste zaken rondom de boekhouding bezig. Bijna iedereen heeft de contributie betaald en we zijn met de laatste leden bezig om te kijken hoe we de contributie betaald gaan krijgen. Met andere woorden de penningmeester is tevreden over hoe goed de leden hun contributie betalen. Dit is niet onbelangrijk omdat wij iedere maand een aanzienlijk deel van deze opbrengsten kwijt zijn aan de badhuur. Het blijft dus belangrijk dat iedereen op tijd betaald.
In de algemene ledenvergadering van 5 november 2019 hebben we een aantal financiële besluiten genomen, welke de meesten van ons gaan raken. De contributie voor het seizoen 2020 – 2021 is vastgesteld op 164 euro per jaar (Algemeen) en 200 euro per jaar (Zwem-ABC), dit exclusief een eventuele verhoging van het lidmaatschap van de NCS contributie. De kosten voor het afzwemmen blijven voor het komende seizoen gelijk met 12,50 euro.

Mocht u de kosten voor de contributie niet kunnen dragen dan kunt U kunt bijvoorbeeld via gemeentelijke instellingen, het JeugdSportFonds of MeeDoenPremies een toeslag krijgen op de contributie als u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Voor de aanvraag van deze toeslag bent u zelf verantwoordelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Het einde van het zwemseizoen nadert weer met rasse schreden. Daarom zijn wij als bestuur inmiddels bezig met de planning voor het komende zwemseizoen 2020 – 2021. Om een goed beeld te krijgen voor de begroting, willen wij u vragen om een eventuele opzegging van je lidmaatschap vóór 1 juli 2021 door te geven aan de ledenadministratie. Een tijdig bericht voorkomt teleurstellingen en veel extra werk aan het begin van volgend seizoen.

Let op: wanneer wij voor 1 juli geen opzegging hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat u het komende zwemseizoen weer bij ons blijft zwemmen. In september krijgt u voor deze periode een factuur.